Downloads

Alle uitgebreide informatie over onze school en schoolwerking vindt u in ons schoolvademecum.
U vindt er:vademecum

  • Onze visie
  • Het pedagogische project
  • De situering, bereikbaarheid en schooluren
  • Het schoolreglement
  • Praktische afspraken en leefregels voor ouders
Wat na de lagere school? Contact met secundaire scholen:
 Contactgegevens

Secundaire scholen in de omgeving van onze school, kunnen de adressen van de lln. van 5 de en 6 de leerjaar opvragen. Zo kunnen zij de nodige info verspreiden ‘ op weg naar het middelbaar’.  Wie als ouder hierin niet wenst mee te gaan, kan dit melden aan de directie.

 

klik-hier

 

Klik hier om de onthaalbrochure te raadplegen 

 

klik-hier

 

Klik hier om de onderwijswetgeving te raadplegen.

 

 

klik-hier
Medische fiche voor uw kinderen

Afwezigheidsbriefje voor het lopende schooljaar

Toestemming nemen van fotomateriaal,…

Veiligheidsbeleid en preventie omtrent privacy

Welke gegevens gebruiken we voor de schoolwerking? lees hier

 

 

klik-hier

Verslagen schoolraad: