Downloads

Alle uitgebreide informatie over onze school en schoolwerking vindt u in ons schoolvademecum.
U vindt er:vademecum

  • Onze visie
  • Het pedagogische project
  • De situering, bereikbaarheid en schooluren
  • Het schoolreglement
  • Praktische afspraken en leefregels voor ouders
Wat na de lagere school? Contact met secundaire scholen:
 Contactgegevens
 

Secundaire scholen in de omgeving van onze school, kunnen de adressen van de lln. van 5 de en 6 de leerjaar opvragen. Zo kunnen zij de nodige info verspreiden ‘ op weg naar het middelbaar’.  Wie als ouder hierin niet wenst mee te gaan, kan dit melden aan de directie.

klik-hier

Klik hier om ons schoolvademecum 19-20 te raadplegen 

 

 

klik-hier

Klik hier om de onderwijswetgeving te raadplegen.

 

 

klik-hier
Medische fiche voor uw kinderen

Afwezigheidsbriefje voor het lopende schooljaar

Toestemming nemen van fotomateriaal,…

Veiligheidsbeleid en preventie omtrent privacy

Welke gegevens gebruiken we voor de schoolwerking? lees hier

klik-hier

Leerlingenbegeleiding – CLB
Zoals u weet ging vanaf 1 september 2018 het decreet leerlingenbegeleiding van start. Daarin leest u onder meer dat de ‘medische consulten’ van het CLB grondig worden hervormd.

Ze worden vanaf nu ‘systematische contactmomenten’ genoemd en de vaste onderzoeksmomenten zullen gedeeltelijk in andere leerjaren vallen.

Hier wat meer informatie over de werking, klik hier!